Quận 3 thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp 2013

Quận 3 thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp 2013

Ngày đăng: 22/02/2019

Quận 3 thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 cho 3.088 trẻ trên địa bàn vào lớp 1 và 3.327 học sinh được phân tuyến vào 93...

Xem thêm
Thông Báo Tuyển Sinh Năm Học 2017-2018

Thông Báo Tuyển Sinh Năm Học 2017-2018

Ngày đăng: 22/02/2019

Liên tục tuyển sinh trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi “Bé yêu cảm nhận, ba mẹ yên tâm” (Học từ thứ 2 đến thứ 7)

Xem thêm