Hình ảnh văn nghệ và lễ tổng kết năm học 2016-2017 ở trường


Trường mầm non Phương Đông xin tổng kết hình ảnh buổi diễn văn nghệ và lễ tổng kết năm học 2019-2020 tại trường.
Phần 1 ở đường dẫn sau: